KINET – BUG

materials
3D print from special plastic filament
stainless steel
lead metal
combined car paint

KINET – EQUILIBRIUM

materials
3D print from special plastic filament
black leather
stainless steel
lead metal
combined car paint.

KINETIC OBJECTS

The first idea to create a kinetic object sparked up during the period when the author was studying for his degree (VŠVU). Kinetic objects work on a basic physic principle called “center of gravity”. The whole weight of the object has to be evenly distributed.

The result is a two-part (or more parts) object. Parts touch each other by a very subtle point, together forming a unique kinetic artwork. Because of this nearly invisible “point of touch” the object seems to create an illusion of defying the laws of physics. When the object is gently touched, it begins to move in a smooth, suggestive, almost hypnotic motion resembling a dance.

The works of the author reflect his own experience with digital technology, 3D modelling and printing, all the way to hand crafting of wood, leather, metal, plastic and other materials. His work is a result of his artistic vision merged with his technical and engineering skills, which result in an intense sense for detail.

The very precise law of balance always brings unexpected results when creating these “dancing” objects. Therefore it is fair to say, that the existence of these objects isn’t only a result of the authors art-design-technology skills, but mainly due to his endless and stubborn patience.

[SK] Prvá myšlienka vzniku kinetického objektu vznikla už počas štúdia na vysokej škole (VŠVU), ktorá je založená na jednoduchom fyzikálnom princípe ťažiska objektu postavenom na jednom bode, v ktorom je rovnomerne distribuovaná celá váha objektu.

Výsledkom sú vytvorené dvojdielne, alebo aj viacdielne objekty, vzájomne dotýkajúce sa v jednom subtílnom bode, ktoré spoločne tvoria unikátne, kinetické umelecké dielo. Práve tento priam neviditeľný vzájomný kontakt a ladný pohyb diela iluzórne vytvára dojem popierania fyzikálnych zákonov. Citlivým pohybom ruky objekt ožíva v nežnom, sugestívnom až hypnotickom tanci.

Tvorba diel reflektuje rozmanité skúsenosti autora od počítačových technológii, 3D modeling, 3D tlače, cez ručné a materiálové spracovanie dreva, kože, kovu, plastu, až po rôzne náročné povrchové úpravy. Dizajnérske a výtvarné cítenie autora sa plynule prelína s precízne premysleným technickým až inžinierskym riešením každého fragmentu diela. Vzhľadom na citlivosť rovnováhy a balansu týchto zázračných “tancujúcich” diel, ktoré v pracovnom procese vždy prinesú nečakané prekvapenia, tak existencia týchto kinetických objektov, nie je závislá len na už spomínaných technických, technologických, dizajnérsko-výtvarných skúsenostiach, ale hlavne na nekonečnej – nekonečnej trpezlivosti autora.

ABOUT ME

ALEXANDER SMIEŠNY is Slovakian product designer who focuses on creates own kinetic object. He is currently working as an alias designer and a modeller for various well established companies and for automotive industry.

EDUCATION

1996 – 2002
Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia (VSVU) Slovakia Graduated Master of arts, Department of product design . Prof. F. Burian

1998 – 1999
Die Hochschule für angewandte Kunst in Kiel, Germany Department of ceramic design

1992 – 1996
SUV – Jozefa Vydru, Bratislava, Slovakia Secondary School of Applied Arts and Design, Department of Wood design and shaping.

[SK] ALEXANDER SMIEŠNY je slovenským produktovým designerom, ktorý sa venuje vlastnej tvorbe kinetických objektov. V súčasnosti zároveň pôsobí v automotive prostredí, v dizajnových, vývojových centrách, rôznych etablovaných spoločnostiach, ako skúsený alias dizajnér a modelár.

VZDELANIE

1996 – 2002
Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU) , Bratislava, Slovensko, Magisterske stúdium (Mgr.art.), Oddelenie: Produktový dizajn (Prof. F. Burian)

1998 – 1999
Die Hochschule für angewandte Kunst, Kiel, Nemecko, Oddelenie: Keramika

1992 – 1996
Škola úžitkového výtvarnictva (ŠUV) – Jozefa Vydru, Bratislava, Slovensko, Oddelenie: Tvarovanie dreva a rezbárstvo.

CONTACT

alexander@kinet.design
00421 903 661 478